Dokumenty do założenia firmy

Własna firma kusi wizją samodzielnych zarobków coraz większa liczbę Polaków. Jednak procedura według której odbywa się zakładanie działalności gospodarczej jest dość skomplikowana.

image

Pierwszym krokiem jaki musimy wykonać jest rejestracja firmy w Urzędzie Miasta oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących naszych danych oraz charakterystyki przedsiębiorstwa. Gdy już otrzymamy wpis do ewidencji firm i przedsiębiorstw, kierujemy nasze kroki do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, w którym po wypełnieniu formularzy RG-1 otrzymujemy rejestr REGON. Posiadanie własnej firmy jest nieodłącznie związane z prowadzeniem księgowości dlatego na tym etapie zakładamy konto przedsiębiorstwa i tworzymy jego pieczątkę. Kolejny etap to wybór sposobu opodatkowania i nadanie firmie kodu NIP. Następnie udajemy się do ZUS-u, gdzie wypełniamy formalności względem typu ubezpieczenia. W przypadku gdy prowadzimy jednoosobową firmę, cały proces jej tworzenia kończy się wraz z tym etapem.